Style Switcher

शब्द का आकार बदलें

A- A A+

भाषायें

संगठन चार्ट

 • महानिदेशक

 
 • प्रशासनिक
 • संचालक
 • संयुक्त संचालक
 • प्रशासनिक अधिकारी
 • वैज्ञानिक
 • वैज्ञानिक " ई-२ "
 • वैज्ञानिक " ई-१ "
 • वैज्ञानिक " ई "
 • वैज्ञानिक " डी "
 • वैज्ञानिक " सी "
 • वैज्ञानिक " बी "
 • वित्तीय
 • वित्त अधिकारी
 • आहरण वितरण अधिकारी
 

उपलब्धियां

 • स्टेट मीट आॅन प्रोमोटिंग स्पेश टेक्नोलाॅजी बेस्ड टूल्स एण्ड एप्लीकेशन इन गवर्नेन्स एण्ड डेवल्पमेंट।
 • ईयर आॅफ सांईनटिफिक अवेयनेस-2004।
 • वीनस ट्रानसिट-2004।
 • रीजनल ओरीएनटेशन वर्कशाॅप आॅन माइक्रोआरगेनिजमसः लेट अस ओबसर्व एण्ड लर्न।