Style Switcher

शब्द का आकार बदलें

A- A A+

भाषायें

उपलब्धियाँ

प्रमुख उपलब्धियाँ
 • स्टेट मीट आॅन प्रोमोटिंग स्पेश टेक्नोलाॅजी बेस्ड टूल्स एण्ड एप्लीकेशन इन गवर्नेन्स एण्ड डेवल्पमेंट।
 • ईयर आॅफ सांईनटिफिक अवेयनेस-2004।
 • वीनस ट्रानसिट-2004।
 • रीजनल ओरीएनटेशन वर्कशाॅप आॅन माइक्रोआरगेनिजमसः लेट अस ओबसर्व एण्ड लर्न।
 • इन्टरनेशनल ईयर आॅफ एस्ट्रोनामी।
 • अपरेसिंटिंग ईयर आॅफ एप्रीशिएटिंग ईयर आॅफ फिजिक्स ।
 • एमआरपी वर्कशाॅप आॅन अनडरस्टेंडिंग वेदर एण्ड क्लाइमेंट इन छत्तीसगढ़ स्टेट।
 • ट्रांसिट आॅफ वीनस-2002।
 • रीजनल ओरीएनटेशन वर्कशाॅप आॅफ द VII नेशनल टीचर्स साईस कांग्रेस ओरगेनाइस्ड इन छत्तीसगढ़ स्टेट।
 • नेशनल मेथेमेटिकल ईयर-2012।
 • लेक्चर बाए नोबल लाॅरियेटः केमेस्ट्री, 1988 प्रो. डाॅ. एच. सी. मल्ट रोबर्ट हयूबर-मेक्स प्लेक इन्स्टीटयूट फार बाॅयोकेमेस्ट्री, मारटीनश्रीड, जर्मनी -आॅन द ओकेशन आॅफ नेशनल सांईस डे-2014।

उपलब्धियां

 • स्टेट मीट आॅन प्रोमोटिंग स्पेश टेक्नोलाॅजी बेस्ड टूल्स एण्ड एप्लीकेशन इन गवर्नेन्स एण्ड डेवल्पमेंट।
 • ईयर आॅफ सांईनटिफिक अवेयनेस-2004।
 • वीनस ट्रानसिट-2004।
 • रीजनल ओरीएनटेशन वर्कशाॅप आॅन माइक्रोआरगेनिजमसः लेट अस ओबसर्व एण्ड लर्न।